Mantiesion dros triniaeth

Rydym yn deall bod rhoi triniaeth reolaidd i’ch cŵn yn gwneud llawer mwy na dim ond sicrhau fod eu côt yn edrych ac yn teimlo’n dda. Mae llawer o fanteision eraill…

Ein Gwasanaethau

Yma yn Wild Hearts, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, o driniaeth gyflawn, golchi a sychu, brwsio, dat-glymu, torri ewinedd, i sesiynau rhagarweiniol i gŵn bach.

Triniaeth Cyflwyno Ci Bach

Rydym yn cynnig pris cyflwyno arbennig ar gyfer ymweliad cyntaf eich ci bach yma i Wild Hearts.

Croeso

Croeso i Stiwdio Trin Cŵn Wild Hearts, lle byddwn yn darparu gwasanaeth trin cŵn unigol, hamddenol a phroffesiynol. Ein nod yw rhoi llawer o gariad, gofal a sylw i’ch anifail anwes tra’i fod gyda ni, er mwyn rhoi’r profiad a’r amgylchedd gorau posibl iddo. Mae ein salon trin cŵn wedi ei leoli ym Mhwllheli ac yn gwasanaethu’r cyfan o Benrhyn Llŷn.

Gan ddefnyddio yr offer a’r cynnyrch gorau, rydym yn cynnig amrywiaeth eang o wasanaethau, o driniaeth gyflawn, golchi a sychu, brwsio, dat-glymu, torri ewinedd, i sesiynau rhagarweiniol i gŵn bach.

Mae ein gwasanaethau yn cynnwys:

Dyma ychydig o luniau o’n cleientiaid diweddar:

AMDANOM NI

Wedi ein lleoli ym Mhwllheli, mae Wild Hearts yn stiwdio trin cŵn proffesiynol lle rydym yn darparu gwasanaeth trin cŵn unigol, .........

Darllen mwy..

CYSYLLTWCH Â NI

21 Stryd Moch (Gaol Street),
Pwllheli,
Gwynedd LL53 5DB

tel: (01758) 613137
ebost: info@wildhearts.cymru

CYMDEITHASOL

Hoffwch Ni, Dilynwch Ni, cadewch mewn cysylltiad gyda ni am cynigion arbennig a newyddion cyffrous eraill...